Rádi byste se postavili na vlastní nohy? Pokud jste mladý pár do 35 let, žádejte o startovací byt se zvýhodněným nájmem.

Pro mladé, kteří chtějí po čase bydlet ve vlastním, ale mají problém hradit tržní cenu bytu s komerčním úvěrem, město připravuje rozsáhlou družstevní výstavbu dostupného bydlení.

Startovací byty

Startovací byty mají usnadnit vstup do života mladým rodinám, tedy jsou určeny pro manželské, registrované i nesezdané páry, kterým je v momentě podání žádosti nejvýše 35 let. Upřednostňovány jsou rodiny s dítětem nebo dětmi, přičemž za dítě se považuje i dítě počaté, ale ještě nenarozené. Startovací byty mají za cíl usnadnit jim cestu k vlastnímu či družstevnímu bydlení. Poskytují se na dobu tří let s možností prodloužení o 2 roky.

Podmínkou je, aby žádný z žadatelů nebyl nájemcem startovacího bytu. Rovněž žadatelé nemohou vlastnit bydlení a pokud jsou v nájmu, musí doložit, že stávající nájem je pro ně nevyhovující (např. i vzhledem k finanční a sociální situaci).

Limitována je také výše příjmů: například v roce 2019 musel být společný čistý příjem manželů nebo v rozmezí 0,8–1,7násobku průměrné hrubé mzdy za předchozí rok. V roce 2019 tyto částky dělaly 27 300 – 58 013 Kč.

Kde získám formulář? Na webových stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Kde mohu žádost podat? Na Bytovém odboru Magistrátu města Brna. Žádost lze podat na konkrétní byt a pouze v určeném termínu.

Jak probíhá výběr žadatelů? Losováním obálek s přihláškami žadatelů. Losování je veřejné a žadatelé se ho mohou osobně účastnit. Na průběh dohlíží také notář.

Na webových stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna najdete aktuální nabídku startovacích bytů. Zde na webu v sekci Aktuality najdete výsledky losování.

Družstevní byty

Proč družstva?

Družstevní výstavba je osvědčenou metodou výstavby, od které se však u nás v posledních desetiletích hodně upustilo. Je to však velmi efektivní forma, jak ve velkých městech řešit neuspokojivou situaci s bydlením. Od soukromé developerské výstavby se liší tím, že zatímco soukromý podnikatel staví byty pro komerční účel, družstvo poskytne členům byty za nákladové ceny. Úvěr na výstavbu si bude brát družstvo, a nikoliv jednotliví družstevníci. Proto se bydlení stává dostupné i pro ty, kteří by v bance na komerční hypotéku nedosáhli.

Jak to funguje?

Město spolu se dvěma společnostmi vlastněnými městem založí družstvo, do kterého město vloží pozemky a projekt výstavby. Poté si družstvo vezme úvěr u banky, vybere zhotovitele a nechá postavit bytové domy. Nyní do něj vstoupí družstevníci – nájemníci, kteří byty užívají a platí nájemné, z nějž se splácí družstevní úvěr. Po splacení úvěru se počítá s tím, že byty budou převedeny do vlastnictví jednotlivých nájemníků – družstevníků.

Jak probíhá výběr žadatelů?

Na konci roku 2018 proběhlo první kolo přihlášek, ze kterého nyní město eviduje zhruba 500 žadatelů. Vzhledem k tomu, že město nyní připravuje rozsáhlejší družstevní výstavbu, bude vyhlášeno další kolo pro podávání přihlášek po vydání územního povolení pro výstavbu. Podmínky a termíny budou s předstihem zveřejněny na webu i v médiích.

Kde se družstevní výstavba připravuje?

Družstevní výstavba se momentálně připravuje v sedmi lokalitách v různých městských částech.

Lokalita KAMENNÝ VRCH II

I nadále platí, že nejdále pokročila příprava výstavby 332 družstevních bytů o celkové ploše cca 24.500 mv lokalitě Kamenný vrch II, (nad ulicí Petra Křivky v městské části Brno – Nový Lískovec.) Do finále směřují několikaletá, dosud bezúspěšná, jednání o získání klíčového pozemku pro výstavbu od soukromé obchodní společnosti. Jakmile město Brno tuto parcelu nabyde, nebude z majetkové pohledu již nic bránit ve výstavbě celé lokality. Uzavření smlouvy se očekává na jaře roku 2021. Město Brno také zrušilo zastaralý Územní plán zóny Kamenný vrch II, čímž byla odstraněna poslední překážku z územně-plánovacího hlediska.  

Koncem roku 2020 proběhlo výběrové řízení na projektanta pro všechny stupně projektové dokumentace (tedy od projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, až po dokumentaci pro zhotovitele stavby) a byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, kterým je architektonická kancelář Atelier 99 s.r.o., která již započala s projektovými pracemi.

Lokalita vnitroblok FRANCOUZSKÁ

V této lokalitě jsme udělali zásadní kroky ke vzniku budoucího družstevního bydlení: v roce 2020 zastupitelé města schválili změnu územního plánu a ani z majetkového hlediska výstavbě již nic nebrání. V lednu roku 2021 dokončila vysoutěžená architektonická kancelář CHYBIK+KRYSTOF upravenou studii na 93 družstevních bytů a pokračuje v dalších projekčních pracích.

Lokalita bývalý Dřevopodnik – RUMIŠTĚ

Zahajujeme průzkumné práce v lokalitě Rumiště, kde město Brno získalo cenné pozemky areálu bývalého Dřevopodniku. V roce 2021 chce město zahájit zpracování projektové dokumentace na výstavbu zhruba 220 bytů.

Lokalita v Černovicích NA KAMÉNKÁCH

K velkému posunu došlo i v lokalitě Na Kaménkách, kde se v důsledku problematického odkanalizování počítalo s výstavbou až za zhruba 10 let. Podařilo se však najít technické řešení odkanalizování, bez nutnosti miliardových investic do nové stokové sítě. To umožní realizaci výstavby ihned po schválení nového územního plánu, který by měl být schválený cca v létě příštího roku. Do té doby je v plánu vyřešit také dosud nevypořádané majetkové vztahy, které jsou pro realizaci klíčové. Výstavba by tak mohla začít o mnoho let dříve, než se dosud plánovalo. Počítáme kolem roku 2024 se zahájením výstavby přibližně 380 družstevních bytů.

Lokalita PŘÍZŘENICE

Přízřenice jsou nově zařazenou lokalitou. Město zde nechalo zpracovat Studii dopravní kapacity, ze které vyplynulo umožnění výstavby. Hydrogeologický průzkum nedoporučil zasakování dešťové vody a vytýčil potřebu odvádění nejen splaškových ale i dešťových vod z lokality, na základě čehož radní města nedávno schválili investiční záměr výstavby potřebné kanalizační infrastruktury. Architekti z Kanceláře architekta města Brna v současné době zpracovávají objemovou studii prověřující kapacitu lokality podle návrhu nového územního plánu a podle provedených průzkumů. Podle této studie bude zpracován ke schválení záměr výstavby tak, aby se už v letošním roce rozběhly projekční práce.

Lokalita V Aleji, HOLÁSKY
Zahajujeme výběr projektanta na výstavbu bytového domu s cca 50 byty v lokalitě V Aleji v Holáskách, v městské části Brno-Tuřany, čemuž předcházely nezbytné průzkumné práce a schválení nového regulačního plánu této lokality Zastupitelstvem města Brna v loňském roce.

Čerstvě se připravuje i lokalita Červeného kopce z ulice Kejbaly v městské části Bohunice – výstavba zhruba 300 bytů, zahájení výstavby naplánováno na rok 2023–2024.