Rádi byste náklady a starosti s bydlením sdíleli s dalšími lidmi? Taková příležitost se hodí seniorům i pracujícím. Sdílené bydlení pro seniory vám poskytne jeden pokoj v bytě. Kuchyň, obývací pokoj a sociální zařízení sdílíte s ostatními. U tohoto typu nevadí ani dluh na předchozím bydlení poskytovaném městem Brnem, který však budete splácet. Možnost sdíleného bydlení se týká také zdravotníků, kteří v Brně pracují.

Pro seniory

Bydlení je určeno lidem starším 60 let, kteří bydlí v nevyhovujícím nebo nejistém bydlení. To znamená, že jim hrozí ztráta bydlení, žijí v nebytových prostorech, přechodně setrvávají u příbuzných nebo přátel. Podrobný výčet najdete na stránkách Centra sociálních služeb. Bydlení je vhodné také pro ty, kteří žijí o samotě, ale přáli by si kolem sebe společnost. Žadatelé mohou mít dluh vůči městu Brnu v maximální výši 30 000 Kč, který budou splácet minimálně po tisícikoruně měsíčně. Žadatelé musejí být soběstační a jejich zdravotní stav jim musí umožňovat vést samostatný život. Jejich jediným zdrojem příjmu je starobní nebo invalidní důchod či dávky hmotné nouze. Pro byty ve sdíleném bydlení potřebujete potvrzení o zdravotním stavu od lékaře.

Jak probíhá výběr žadatelů do sdíleného bydlení pro seniory? Podle kritérií schválených Radou města Brna je vytvořen pořadník a žadateli s nejvyšším počtem bodů je přidělený uvolněný pokoj.

Kde získám formulář? Na webových stránkách Centra sociálních služeb.

Kde najdu nabídku bytů? Na webových stránkách Centra sociálních služeb.

Všechny byty jsou umístěny v jednom bytovém domě na ulici Zámečnická 2.

Kde mohu žádost podat? Žádost na předepsaném formuláři je možné podat v budově na Zámečnické 2 každé pondělí a středu v době od 13.00 do 15.00 hodin nebo elektronickou formou.

Pro zdravotníky

Sdílené bydlení nabízíme také pracovníkům nemocnic. Pokud pracujete v nemocnici a sháníte bydlení, ať se zástupce vašeho zaměstnavatele obrátí na Bytový odbor Magistrátu města Brna. Sdílené byty pro zdravotní sestry jsou v bytovém domě na Kobližné, Masarykově a Orlí.