Ve čtvrtek 18.2.2021 se losovali nájemníci do startovacích bytů v bytových domech na adrese Podnásepní 2, Masarykova 4, Stamicova 11, Dukelská 88 a Vlhká 4.

Žadatelé o startovací byty jsou rozděleni na dvě skupiny – první skupinu tvoří manželské páry, registrovaní partneři a žadatelé s dětmi, druhou skupinu nesezdaní žadatelé. Všichni žadatelé dostanou číslo, pod kterým je jejich přihláška vedena.

Losování žadatelů probíhá následovně: Pro každý byt se do osudí vloží čísla všech žadatelů o daný byt z 1. skupiny (tedy žadatelé s dítětem, manželé a registrovaní partneři). Vylosovaný žadatel je vyřazen z losování o další byty, na které byl přihlášen. V případě, že na některý byt již nebudou žadatelé z 1.skupiny, neboť byli všichni vylosováni na předešlé byty, bude se losovat z 2. skupiny – „ostatní žadatelé“.

Výsledky losování najdete na obrázku níže. Vysolovaní žadatelé budou kontaktování Bytovým odborem Magistrátu města Brna.

Do 4. března mohou zájemci o startovací byty hlásit o další byty, tentokrát na adrese Vojtova.