Potřebujete bydlení, na které vám stačí důchod? Příjemci starobního důchodu anebo invalidní důchodci, kteří jsou samostatní, mohou bydlet v bytech, ve kterých je kromě výhodného nájemného také možnost zajištění pečovatelské služby.

Další možností bydlení pro seniory nabízí sdílené bydlení a také bezbariérové bydlení, které se zaměřuje na osoby se sníženou pohyblivostí.

Dostupné seniorské bydlení s pečovatelskou službou

Žádost mohou podat jednotlivci i páry. Musí být soběstační a jejich zdravotní stav jim umožňuje vést samostatný život. Pobírají starobní nebo invalidní důchod. Součástí nájmu není pečovatelská služba – je zde zajištěna, ale musí se za poplatek objednat podle individuálních potřeb.

Jak probíhá výběr žadatelů? Podle kritérií schválených Radou města Brna je vytvořen pořadník s přihlédnutím na počet osob a velikost bytu je žadateli s nejvyšším počtem bodů nabídnut uvolněný byt.

Kde získám formulář? Na webových stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Na byty v domech s pečovatelskou službou a byty bezbariérové je třeba též lékařské potvrzení.

Kde mohu žádost podat? Na Bytovém odboru Magistrátu města Brna. V žádosti uveďte konkrétní z nabízených domů, v němž chcete bydlet.