Máte vy nebo vaše nezletilé dítě hendikep a potřebujete bydlení, které to respektuje? Využijte bezbariérové bydlení, které respektuje vaše potřeby a omezení.

Bezbariérové bydlení

Byt mohou získat jednotlivci nebo páry v invalidním důchodě, případně rodič s hendikepovanými dětmi, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje bezbariérové bydlení. Žadatelé potřebují potvrzení od lékaře, že jejich zdravotní stav vyžaduje bydlení v bezbariérovém bytě.

Jak probíhá výběr žadatelů? Podle kritérií schválených Radou města Brna je vytvořen pořadník a žadateli s nejvyšším počtem bodů je nabídnut uvolněný byt, s přihlédnutím na počet osob a velikost bytu.

Kde získám formulář? Na webových stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Na byty v domech s pečovatelskou službou a byty bezbariérové je třeba též lékařské potvrzení.

Kde mohu žádost podat? Na Bytovém odboru Magistrátu města Brna.