Posledních sedm dní na odevzdání žádosti mají zájemci o startovací bydlení. Vybírat můžou z padesátky volných bytů. Byty vonící novotou na Vojtově a Valchařské i prostory s nezaměnitelným geniem loci na Beethovenově a Masarykově.

Výběrové řízení na nájemce startovacích bytů, které je otevřeno do 20. října, tentokrát nabízí širokou paletu jednotek, od garsonek pro páry po třípokojové byty pro mladé rodiny. K dispozici je celkem 50 bytů, žádost lze podat na více zároveň. O startovací byt mohou ve výběrovém řízení zažádat páry, jejichž celkový čistý měsíční příjem činí minimálně 27 300 Kč a maximálně 58 013 Kč. Oba žadatelé musejí být zletilí, ale mladší 35 let, nesmějí vlastnit dům nebo byt a ani být jeho nájemcem (nebo musí prokázat, že je toto bydlení vzhledem k jejich finanční či sociální situaci nevyhovující). Podmínkou také je, aby žadatelé neměli žádné dluhy za užívání bytu nebo za služby s tím spojené. Ze žadatelů splňujících dané parametry se následně vybírá losem, a to v pořadí: 1) žadatelé s dětmi, 2) sezdané a registrované páry, 3) ostatní žadatelé. Veškeré informace o výběrovém řízení i fotografie nabízených bytů najdete na stránkách www.brno.cz/startovacibyty .