Rádi byste se postavili na vlastní nohy? Pokud jste mladý pár do 40 let, žádejte o startovací byt se zvýhodněným nájmem.

Pod tímto odkazem naleznete aktuální nabídku startovacích bytů. Zde na webu v sekci Aktuality najdete po vylosování výsledky losování.

Startovací byty mají usnadnit vstup do života mladým rodinám, tedy jsou určeny pro manželské, registrované i nesezdané páry, kterým je v momentě podání žádosti nejvýše 40 let. Upřednostňovány jsou rodiny s dítětem nebo dětmi, přičemž za dítě se považuje i dítě počaté, ale ještě nenarozené. Startovací byty mají za cíl usnadnit jim cestu k vlastnímu či družstevnímu bydlení.

Poskytují se na dobu tří let s možností prodloužení o 2 roky. Pokud po dobu nájmu nenastanou problémy, budou v něm nájemníci dále zůstat a statut bytu bude upraven na běžný byt.

Podmínkou je, aby žádný z žadatelů nebyl nájemcem startovacího bytu v Brně. Rovněž žadatelé nemohou vlastnit bydlení a pokud jsou v nájmu, musí doložit, že stávající nájem je pro ně nevyhovující (např. vzhledem k finanční a sociální situaci).

Limitována je také výše příjmů: Společný čistý měsíční příjem dosahuje minimálně 0,8násobku a maximálně 1,7násobku průměrné hrubé mzdy, vyhlašované Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Aktuálně jsou tyto částky v rozmezí od 32 282 Kč do 68 600 Kč.

Kde získám formulář? Formulář lze vytisknout pod tímto odkazem.

Kde mohu žádost podat? Žádost o účast ve výběrovém řízení lze podat na podatelnu Magistrátu města Brna (Malinovského náměstí 3, Brno) v zalepené obálce s označením „Startovací byt“. Veškerá další komunikace probíhá prostřednictvím emailu. Žádost lze podat na konkrétní byt a pouze ve stanoveném termínu.

Jak probíhá výběr žadatelů? Losováním obálek z přihlášených žadatelů na každý byt samostatně.